Case: Helenpark.org inschrijfsysteem


Wat is Helen Parkhurst?

asg Helen Parkhurst

Helen Parkhurst is een middelbare school in Almere. Het is een daltonschool waar de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen voorop staat. De leerlingen mogen bijvoorbeeld elke dag zelf een lesuur inplannen en krijgen in de lessen de mogelijkheid om op hun eigen manier de lesstof tot zich te nemen. De afdelingsleider Karel Hermans was op zoek naar een ICT-bedrijf om een probleem op Helen Parkhurst op te lossen.

De uitdaging van Helen Parkhurst

Dat probleem ontstond bij het inschrijven voor de daltonweek. Helen Parkhurst organiseert drie keer per jaar een daltonweek. De leerlingen kunnen dan een week lang werken aan verschillende projecten. Het inschrijven voor die verschillende activiteiten gebeurt digitaal. Helaas kon het huidige systeem het grote aantal leerlingen die zich tegelijkertijd willen inschrijven niet aan. Daardoor konden de leerlingen zich niet aanmelden voor de gewenste activiteiten. Uit de gesprekken met Karel Hermans bleek dat de school bezig was om een nieuwe, online leeromgeving te kiezen, inclusief een nieuw inschrijfsysteem. Helen Parkhurst was dus op zoek naar een tijdelijke oplossing voor dit probleem.

Hoe WebVragen B.V. het alternatief kon aanbieden

WebVragen B.V. kon Helen Parkhurst helpen met een tijdelijk systeem. Wij hebben voor de school een op maat gemaakt inschrijfsysteem ontwikkeld dat gebruikt zou worden voor anderhalf jaar. Alle leerlingen (circa 1600) zouden zich op dit nieuwe systeem tegelijkertijd kunnen aanmelden voor de activiteiten. Dit is ons gelukt, omdat we binnen WebVragen veel expertise hebben op het gebied van optimaliseren van code. Het optimaliseren zorgt ervoor dat het systeem meer gebruikers aan kan.

Daarnaast wilde Helen Parkhurst niet te veel geld in dit project stoppen, omdat het een tijdelijk systeem betrof. In overleg met de school kwamen wij tot de conclusie dat er bezuinigd kon worden op de lay-out. Daarom hebben wij de lay-out zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dit zorgde er ook voor dat de site nog meer gebruikers aan kon, dus voor Helen Parkhurst was dit een dubbele winst: minder kosten én een grotere capaciteit.

Het resultaat

Feedback

De school kreeg van WebVragen B.V. een uitstekend systeem dat voldeed aan de eisen. Het systeem kan het grote aantal leerlingen zonder problemen aan. De school wilde ook graag dat de leerlingen via hun schoolaccount van Google konden inloggen op het systeem. Dat is gelukt. Wij hebben een inlogsysteem gemaakt waarop met een Googleaccount kan worden ingelogd. Dit systeem is wel beveiligd zodat alleen de Googleaccounts die bij Helen Parkhurst geregistreerd kunnen inloggen.

Ook hebben wij er een absentiesysteem in verwerkt. Hiermee kunnen docenten snel en gemakkelijk aangeven wie er wel en niet aanwezig zijn tijdens de les. De administratie krijgt vervolgens een overzichtelijke lijst opgestuurd met leerlingen die niet aanwezig waren.

Feedback

Docenten en leerlingen kunnen op hun eigen pagina hun rooster bekijken. Omdat leerlingen een beter overzicht hadden van wanneer de lessen waren, zijn er tijdens de daltonweek minder leerlingen absent geweest.

Feedback